عشق‌های جویدنی

وقتی کودکی ما پر بود از جمع کردن تکه‌پاره‌های بی‌اهمیت، دنیا داشت به پیش می‌رفت تا آینده را از ما بگیرد. کودکی‌مان آن‌قدر مکتوب و کاغذی و نوشته شده بود که دل‌مان را به همان‌ها خوش کرده و هر کدام کلکسیونی جمع می‌کردیم از خاطره‌ها. مجموعه‌های کوچکی که گمان می‌کردیم روزی به کار خواهد آمد. اصلا شاید پر بیراه هم فکر نمی‌کردیم و همان مجموعه‌های تمبر، اسکناس، سنگ و خیلی چیزهای دیگر، روزی به کار کسی آمده باشد. ولی مجموعه‌های عکس آدامس به کار کدام‌مان آمد؟