قرار بود ششمین قلب پروازی باشد

سال گذشته تاکنون ۴ عملیات اهدای عضو پروازی انجام شده و قرار بود صبح یازده شهریور ۹۸ در پنجمین عملیات، ششمین قلب اهدایی هم پرواز کند. قلب‌هایی که با زمان جنگیده تا در سینه بیمار نیازمند نشسته و جانی دوباره بدهند. قلب‌هایی که تپش را در جسمی دیگر ادامه می‌دهند و زمان و عشق به هم نوع را به چالش می‌کشند.