ساسی مانکن به جای شجریان، نتیجه محتوای بی‌خریدار فرهنگی

نسل دهه هشتاد و نود، نسلی هستند که با آهنگ‌های ساسی مانکن بزرگ شدند. نسلی که حتی اسم خواننده‌های‌شان هم مثل خواننده‌های کودکی دهه پنجاه و شصت نیست و سبک و سیاق خودش را دارد. ترانه‌هایی که این نسل شنیده از دو حالت خارج نیست؛ یا در حال نفرین کردن یار است یا بدون محتوا و فقط قافیه را جور کرده و قصدش شادی است.