نگاهی به «نزدیکِ داستان» نوشته علی خدایی

حتی اگر مخاطب حرفه‌ای داستان نباشید هم می‌توانید تفاوت روایت را تشخیص بدهید. این‌که خودتان را به عنوان فیلتری در نظر بگیرید که در انتهای کتاب، هر آن‌چه ته نشین شده را نگاه کنید و برخی از آن املاح را تا ابد با خود حمل کنید، دشوار نیست. داستان کوتاه در جریانی نامنظم، سنگ‌های فراوانی را با خود در بستر ادبیات حمل می‌کند و در انتها به دریای بی‌کرانی می‌ریزد و فراموش می‌شود.